Uppfödning av schäfer sedan 1994

                                                                                             Copyright Memorix 2019