Uppfödning av schäfer sedan 1994

                                                                                                                                   Copyright Memorix 2019