Valpar väntas födas vecka 40
E. L-testad Spårmarkens Troll  index HD 107 ED 112
U. Memorix Zol   index HD 110 ED 107
Kullens index HD 108 ED 110 samt 0 % inavel                         

L-testad Spårmarkens Troll  Memorix Zol